SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA NAGRADNE IGRE
Pravilnik nagradne igre

SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA NAGRADNE IGRE

Organizator nagradnih iger na proMIR.si:
Umetniško ustvarjanje, Jože Rupar s.p., www.NajemiDJa.si
Tel.: +386 31 893 014 (Miran), elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

1. Pogoji sodelovanja:
• V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki soglašajo s temi pravili,
• za sodelovanje v nagradni je starostna omejitev 18+; odvisno od nagradne igre. V kolikor gre za materialno nagrado to odpade,
• v nagradni igri sodelujejo vsi, ki pravilno vnesejo svoje osebne podatke in svoj e-mail naslov in objavo delijo na svojem Facebook zidu,
• posameznik lahko v istem žrebanju sodeluje le enkrat.

2. Način sodelovanja:
V nagradni igri sodelujejo vsi, ki pravilno vnesejo svoje osebne podatke, svoj e-mail naslov in delijo objavo na svojem Facebook zidu.
3. Objava nagrajencev in obvestilo:
• Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni preko vnešenega e-mail naslova in na spletni strani portala http://www.proMIR.si.

4. Podatki in prevzem nagrade:
• Nagrad ni mogoče zamenjati, prav tako nagrada ni prenosljiva,
• nagrade nagrajenci prejmejo po pošti,
• izžrebanec bo o nagradi obveščen po e-mailu najkasneje v 2 dneh po izidu žrebanja,
• v kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. ali ne posreduje vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi,
• nagrada je unovčljiva 14 dni po iz žrebu nagrade. 

5. Obvestilo in dostava nagrad:
Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščeni po e-mailu na naslov, ki ga je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnega gradiva, in sicer s pisno zahtevo, poslano na e-mail naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

6. Odgovornost organizatorja:
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi.
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medija obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

7. Pritožbe in reševanje sporov:
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil in o tem obvestil udeleženca.
Promir.si si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti.

8. Spremembe pravil in pogojev:
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti, vendar ne v času trajanja posamezne nagradne igre. Spremembe pravil ne morejo veljati za nazaj.
Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradnega razpisa obveščal udeležence z objavami na spletni strani: http://www.proMIR.si.

Ljubljana, 15.10.2016
Promir.si